Правові положення

 

Цілі та завдання

Положення цієї політики застосовуються до обробки персональних даних користувачів компанією Volvo Car Group (далі за текстом іменована “Volvo Cars“ або “ми”).

Завдання цієї політики полягає в наданні нашим теперішнім, колишнім та потенційним користувачам (разом іменовані “Користувачі” або "ви") загального розуміння:

- обставин, за яких ми збираємо та обробляємо ваші персональні дані;

- типів персональних даних, які ми збираємо;

- причин збирання ваших персональних даних; та

- яким чином ми обробляємо ваші персональні дані.


Зобов'язання

Обробка ваших персональних даних складає важливу частину процесу постачання продукції та надання послуг. Ми високо цінуємо вашу довіру, яку ви висловлюєте нам, надаючи свої персональні дані. Для нас конфіденційність є невід'ємною частиною послуг, що ми пропонуємо.

З метою захисту ваших персональних даних на фоні підвищення споживчої цінності та забезпечення більш широкого та безпечнішого досвіду керування автомобілем ми дотримуємося наступних п'яти головних принципів.  


Свобода вибору

Ваші персональні дані належать вам. Ми намагаємося не робити жодних обмежень відносно ваших параметрів конфіденційності і прагнемо побудувати наші послуги таким чином, щоб ви могли самі визначати, чи ділитися з нами своїми даними, чи ні.


Баланс інтересів

Якщо обробка ваших персональних даних необхідна для відстоювання законних інтересів, а також якщо ці інтереси переважають необхідність захисту вашого приватного життя, ми можемо обробляти деякі персональні дані без попереднього отримання вашої прямої згоди. Для отримання більш докладної інформації див. нижченаведений пункт "Надання згоди".

Ми оцінюватимемо, чи існують такі законні інтереси на основі потенційної користі (у тому числі безпекової) для наших користувачів та широкої громадськості.


Пропорційність

Volvo Cars намагається обробляти лише персональні дані користувачів, які є достатніми, відповідними та не надмірними з точки зору цілей, задля яких ми їх збираємо.

Ми прагнемо знеособити ваші персональні дані, коли функцію або послугу можна отримати при наданні анонімних даних. Якщо ми об'єднаємо анонімні, або неособисті, дані з вашими персональними даними, то вони будуть розглядатися як персональні, доки залишатимуться об'єднаними.


Прозорість

За запитом компанія Volvo Cars надаватиме користувачам додаткову інформацію щодо обробляння нами ваших персональних даних, яка може містити уривки з внутрішніх інструкцій та рекомендаційних вказівок.

Дотримання законів та правових норм

Політика Volvo Cars вимагає дотримуватися положень чинного законодавства, норм та правил, що регулюють приватне життя в кожній країні, в якій ми працюємо. В разі необхідності ми коригуватимемо процес обробки ваших персональних даних, як зазначено в цій політиці, для забезпечення дотримання законів та правових норм.


Корисні визначення

Наступні терміни, використані в тексті цієї політики, мають значення, викладені в Європейській директиві 95/46/EC про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних. Відповідно:

“Контролер даних” означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агенцію або будь-який інший заклад, який самостійно або разом з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних;

“Обробник даних” означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агенцію або будь-який інший заклад, який опрацьовує персональні дані за завданням контролера;

“Персональні дані” – це будь-яка інформація про фізичну особу, ідентифіковану чи таку, що може бути ідентифікована ("суб'єкт даних"); такою, що може бути ідентифікована, вважається будь-яка особа, чия особистість може бути встановлена безпосередньо чи опосередковано, наприклад, через ідентифікаційний номер або один чи кілька специфічних елементів фізичної, фізіологічної, психічної, економічної, культурної або соціальної тотожності;

“Обробка” означає будь-яку операцію або сукупність операцій, здійснених через автоматизовані або неавтоматизовані процеси і застосовані до персональних даних, таких як збирання, реєстрація, організація, збереження, розробка або модифікація, вибірка, консультування, використання, розкриття передачею, поширенням або через будь-яку іншу дію, що робить їх доступними, комбінування і взаємопов’язування, а також їх блокування, стирання або знищення; та

“Вразливі персональні дані” – це персональні дані, що свідчать про расове або етнічне походження, політичні погляди або релігійні або світоглядні переконання, членство в професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя. 


Збирання даних

Ви можете надавати нам інформацію про вас або ваш автомобіль при користуванні послугами Volvo Cars як в автомобілі, так і поза ним, а також під час інших контактів з компанією Volvo Cars, наприклад, через наші веб-сайти або клієнтські центри. Ми також можемо отримувати таку інформацію від офіційних дилерів, сервісних центрів та інших третіх сторін. Такі дані (“персональні дані, надані користувачами”) можуть містити:

- контактну інформацію (ім'я, адресу, номер телефону, телефонну адресу тощо);

- демографічну інформацію (вік, сімейний стан, склад родини тощо);

- інформацію про автомобіль (ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN), модель, дату купівлі, журнал обліку технічного обслуговування тощо);

- дані про місцезнаходження, сформовані за вашими діями (користування навігатором, пошукові запити, обмін інформацією про місцезнаходження тощо); та

- дані, що стосуються купівлі та використання нашої продукції або послуг (уподобання та налаштування користувачів, історія покупок, Volvo ID, MyVolvo тощо).

Ваш автомобіль автоматично збиратиме дані стосовно самого автомобіля та навколишніх умов. У першу чергу йдеться про дані технічного характеру, прямо не пов'язані з вами особисто. Такі дані (“Дані, що реєструються автомобілем”) зазвичай пов'язані з ідентифікаційним номером транспортного засобу (VIN), а отже надають можливість відстежувати вас. Дані, що реєструються автомобілем, можуть містити:

- інформацію щодо безпеки (чи спрацювали подушки безпеки або натягувачі ременів безпеки, чи зачинені або відчинені вікна тощо);

- статус функціонування системи (двигуна, дроселя, керма, гальм тощо);

- дані про поїздку (швидкість автомобіля, частоту використання педалі гальма та акселератора, хід керма тощо);

- дані про місцезнаходження (розташування автомобіля в разі аварії тощо); та

- дані про навколишні умови (температура за бортом автомобіля, зображення тощо).


Інформація про деякі дані, що реєструються автомобілем, також міститься в посібнику з експлуатації.

Ми проявляємо особливу обережність та вживаємо додаткових заходів відповідно до чинного законодавства, якщо і коли збираємо та опрацьовуємо вразливі персональні дані. У тих випадках, коли Volvo Cars зберігає індивідуальні ідентифікаційні номери та номери кредитних карток, то така інформація також відноситься до вразливих даних. Для ясності слід зазначити, що чинне законодавство також може вимагати опрацювання даних іншого типу як вразливих персональних даних. В деяких країнах чинне законодавство також може обмежувати можливість обробляти дані про місцезнаходження.


Повідомлення

Якщо це практично здійснено або передбачено чинним законодавством, ми надаватимемо вам під час збирання або реєстрації ваших персональних даних (i) певну інформацію щодо цілей обробки ваших персональних даних, (ii) реквізити контролера даних, (iii) реквізити будь-якої іншої третьої сторони, якій можуть бути розкриті дані, (iv) а також іншу інформацію, яка може знадобитися для забезпечення захисту ваших прав.

Вищенаведену інформацію, наприклад, може бути надано під час купівлі автомобіля, через інформаційно-розважальну систему автомобіля, мобільні програми, розроблені Volvo Cars, сайт WWW.VOLVOCARS.COM або у інший спосіб відповідно до угоди, яку ви укладаєте з Volvo Cars.


Надання згоди

Якщо це практично здійснено або передбачено чинним законодавством, ми отримуватимемо вашу попередню згоду на збирання або використання ваших персональних даних. Запит на отримання вашої згоди буде зрозумілим та міститиме обґрунтовані підстави, на базі яких ви прийматимете рішення. Ви завжди можете відкликати свою згоду, наприклад, припинивши користування певною послугою або звернувшись до компанії Volvo Cars за адресою, зазначеною в нижченаведеному пункті “Інформація та доступ”.

Збирання та використання даних, що реєструються автомобілем, може знадобитися (i) технічним спеціалістам для діагностування та усунення несправностей автомобіля під час обслуговування або ремонту автомобілів, (ii) для удосконалення продукції Volvo Cars, наприклад, з метою підвищення якості автомобілів та удосконалення функцій безпеки, (iii) для управління гарантійними зобов'язаннями Volvo та (iv) виконання вимог законодавства.

При збиранні або використанні даних, що реєструються автомобілем, задля цих цілей, а також для відстоювання компанією Volvo Cars схожих законних інтересів, ми зазвичай не просимо вашої згоди на обробку даних, якщо в цьому немає необхідності в кожному окремому випадку або цього не вимагає чинне законодавство.


Офіційні дилери та сервісні центри Volvo Cars

У своїх договорах, укладених з дилерами та сервісними центрами, компанія Volvo Cars приділяє особливу увагу суворим правилам стосовно відповідності вимогам щодо захисту даних. Однак зверніть увагу на те, що компанія Volvo Cars та її офіційні дилери і сервісні центри – це окремі правові суб'єкти, і ми, як правило, не несемо відповідальності в разі порушення такими суб'єктами чинного законодавства. Якщо у вас виникли питання щодо використання дилером або сервісним центром ваших персональних даних, звертайтеся безпосередньо до дилера або сервісного центру. 


Програми сторонніх розробників

Ви можете отримувати доступ до програм та сервісів, під'єднаних до вашого автомобіля, але які надаються третьою стороною та, наприклад, які вимагають передачі третій стороні даних про місцезнаходження або інших даних, що реєструються автомобілем. Volvo Cars не несе відповідальності за збирання та використання персональних даних в програмах та сервісах сторонніх розробників, і ми рекомендуємо уважно вивчати відповідні умови (та будь-які пов'язані з цим положення третіх сторін про конфіденційність), перш ніж користуватися такими програмами або сервісами. Якщо у вас виникли питання щодо використання певною третьою стороною ваших персональних даних, звертайтеся безпосередньо до цієї третьої сторони.


Використання даних

Персональні дані, що збираються компанією Volvo Cars про вас та ваш автомобіль, використовуватимуться для:

- забезпечення вас продукцією та послугами, у тому числі для перевірки ваших повноважень на здійснення певних покупок та отримання послуг, а також для надання вам розширених пропозицій та можливостей;

- інформування про новинки та зміни в продукції та послугах, у тому числі, але без обмежень, про зміни в наших умовах і положеннях політики;

- інформування про нову продукцію, послуги та події;

- забезпечення технічного обслуговування автомобіля та надання підтримки (гарантійне обслуговування, інформація про відкликання продукції тощо);

- з метою удосконалення продукції, наприклад, для покращення робочих характеристик автомобіля, якості та безпеки;

- оцінки та покращення якості наших пропозицій та зв'язку з клієнтами; та

- дотримання вимог законодавства.

Що стосується більшості випадків обробки даних, ви можете відмовити нам у використанні ваших персональних даних шляхом оновлення параметрів, припинення користування певною послугою, відкликання своєї згоди на обробку даних, звернувшись в компанію Volvo Cars за адресою, зазначеною в нижченаведеному пункті “Інформація та доступ”, або у інший запропонований нами спосіб. Однак, якщо інше не випливає з вимог чинного законодавства, ви можете взагалі не відмовлятися від обробки своїх персональних даних:

- що стосується деяких операцій зі збирання та подальшої обробки даних, які реєструються автомобілем (див. вище пункт “Надання згоди”);

- яку ми здійснюємо для надсилання вам важливих повідомлень, наприклад, про зміни в умовах та положеннях політики або про відкликання продукції; та

- яку ми здійснюємо для виконання наших зобов'язань, передбачених законом.


Зберігання даних

Ми зберігатимемо ваші персональні дані лише до тих пір, поки це буде необхідно для досягнення цілей, викладених у цій політиці, або для цілей, про які вас було проінформовано.

Це означає, що відразу ж після отримання нами вашої згоди на обробку персональних даних, ми зберігатимемо ваші дані відповідно до наданої згоди та/або до її відкликання. В разі відкликання вами своєї згоди, ми можемо, тим не менш, зберігати деякі персональні дані протягом періоду, який нам потрібен для виконання своїх зобов'язань, передбачених законом, та забезпечення свого захисту у судових суперечках. Якщо ми не отримали вашої згоди на обробку даних, то дані зберігатимуться лише протягом дозволеного законом періоду.


Якість даних

Під час обробки ваших персональних даних ми прагнемо забезпечити їх точність та актуальність. Ми намагатимемося видаляти або виправляти неточні або неповні персональні дані. Для отримання більш докладної інформації щодо ваших прав на забезпечення точності ваших персональних даних, див. нижченаведений пункт “Інформація та доступ”.


Інформація та доступ

Як зазначено у вищенаведеному пункті “Повідомлення”, ми можемо надавати вам певну інформацію стосовно обробки ваших персональних даних під час їх збирання та використання.

Ви маєте право один раз на рік зробити запит та безкоштовно отримати інформацію про те, (i) які саме ваші персональні дані ми обробили, (ii) де саме зібрані персональні дані, (iii) про мету обробки даних, та (iv) яким одержувачам або категоріям одержувачів ми передавали персональні дані. Запити на отримання такої інформації мають складатися у письмовій формі за власним підписом та містити наступні відомості: повне ім'я, адресу та, бажано, електронну адресу. Ви також маєте право вимагати від нас виправити, заблокувати або видалити будь-які недостовірні дані, що безпосередньо вас стосуються. Запит слід надсилати за адресою: Volvo Car Corporation, Увага: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Ваші запити буде розглянуто належним чином та в найкоротші терміни. Запити на видалення персональних даних підпадатимуть під дію будь-яких чинних вимог законодавства. Якщо чинним законодавством передбачена адміністративна комісія за виконання подібного запиту, то такі витрати можуть бути стягнені компанією Volvo Cars.

Крім того, ви можете отримати доступ для перегляду деяких наданих користувачем персональних даних, які зберігаються компанією Volvo Cars, та виправити або оновити інформацію про себе, увійшовши до свого облікового запису MyVolvo.


Безпека

Компанія Volvo Cars докладає всіх зусиль для запровадження відповідних технічних та організаційних заходів для захисту ваших персональних даних від випадкового або незаконного знищення, випадкової втрати, зміни або несанкціонованого розкриття чи доступу або будь-якої іншої форми незаконної обробки. Ми прагнемо забезпечити такий рівень безпеки та заходів, що вживаються для захисту ваших персональних даних, який би відповідав ризикам, які становлять характер та використання ваших персональних даних.


Розкриття персональних даних третім сторонам

Volvo Cars може передавати ваші персональні дані:

- підрозділам компанії Volvo Cars;

- офіційним дилерам та сервісним центрам Volvo Car з метою поширення продукції та обслуговування, а також для забезпечення інших способів комунікації з вами;

- постачальникам послуг компанії Volvo Cars відповідно до угод про обробку даних (якщо це передбачено законом);

- іншими діловим партнерам з метою поширення продукції та обслуговування, а також для забезпечення інших способів комунікації з вами або у науково-дослідних цілях;

- у зв'язку з продажем або передачею власних активів компанії Volvo Cars або її підрозділу;

- відповідно до чинного законодавства, наприклад, на запит державних органів, у зв'язку з судовою суперечкою або іншим юридичним процесом або запитом; та

- якщо ми обґрунтовано вважаємо, що розкриття персональних даних є необхідним заходом для забезпечення захисту наших прав, наприклад, з метою розслідування фактів можливих порушень умов або виявлення, попередження або розкриття шахрайства або інших проблем, пов'язаних з безпекою.

Підрозділ компанії Volvo Cars як контролер ваших персональних даних зазвичай розкриває ваші персональні дані третій стороні лише за вашої згоди. Тим не менш, ми можемо передавати ваші персональні дані без вашої згоди, якщо в окремому випадку ми не вважаємо вашу згоду необхідною, або якщо ваша згода не потрібна відповідно до закону. Таке можливо в наступних випадках:

- дані, що реєструються автомобілем, обробляються з іншою метою, ніж забезпечення або удосконалення продукції та послуг, або управління нашими зобов'язаннями, передбаченими законом;

- обмін вашими персональними даними між підрозділами компанії Volvo Cars;

- передача ваших персональних даних постачальникам послуг всередині компанії Volvo Cars;

- ситуації, в яких розкриття персональних даних вимагає закон, та

- ситуації, в яких розкриття персональних даних необхідно з метою захисту компанією Volvo Cars своїх законних інтересів (наприклад, для захисту наших законних прав, як викладено вище). 

При розкритті ваших персональних даних третім сторонам або обміні ними між підрозділами Volvo Cars, ми оцінюватимемо, чи потребує розкриття даних вживання додаткових заходів захисту (наприклад, в разі можливості транскордонної передачі персональних даних).


Обробка даних за нашим дорученням

Ми обмежуємо доступ до ваших персональних даних працівникам та постачальникам Volvo Cars, яким потрібно використовувати інформацію з метою її обробки за нашим дорученням, і ми вимагаємо зберігати безпеку та конфіденційність ваших персональних даних шляхом укладання договору. Ми намагаємося обрати такий варіант обробки даних, який би якнайкраще забезпечував схоронність ваших персональних даних по відношенню до третіх осіб.


Маркетинг

Ми не продаватимемо та не використовуватимемо у комерційних цілях разом з третіми сторонами ваші персональні дані без отримання на це вашої згоди.

Ми не поширюватимемо ваші персональні дані серед третіх осіб задля їх маркетингових цілей без отримання вашої згоди на розкриття даних. Якщо ви надали так згоду, але більше не бажаєте отримувати матеріали маркетингового характеру від третьої сторони, звертайтеся безпосередньо до цієї третьої сторони.

Ми можемо надавати вам інформацію щодо нової продукції, послуг, подій або аналогічних маркетингових заходів. Якщо ви бажаєте відписатися від певної електронної розсилки або відмовитися від аналогічного засобу комунікації, дотримуйтеся інструкцій у відповідному повідомленні. Ви також можете скористатися обліковим записом MyVolvo, щоб відмовитися від певного типу повідомлень з боку Volvo Cars та змінити задані раніше параметри.


Веб-сайти та файли cookie

Кожен веб-сайт Volvo Cars, який відкритий для відвідування нашими користувачами, містить положення про конфіденційність в режимі онлайн та інформацію щодо використання файлів cookie. Для деяких країн існує процедура прийняття або відхилення файлів cookie в режимі онлайн. Для отримання більш докладної інформації про використання файлів cookie див.WWW.VOLVOCARS.COM/INTL/FOOTER/PAGES/COOKIES.ASPX.

При відвідуванні наших веб-сайтів ми рекомендуємо вам вивчити та прийняти до уваги відповідні положення та інформацію.


Зміни

Компанія Volvo Cars залишає за собою право час від часу вносити зміни до цієї політики. Дату останніх змін зазначено наприкінці цього документу. В разі внесення будь-яких змін до цієї політики, а також змінення способу, у який ми використовуємо ваші персональні дані, ми надамо оновлену версію цієї політики. 

Перелік обладнання автомобілів, зазначений на сайті, може відрізнятися від запропонованих в салоні. Уточнюйте деталі у офіційних дилерів.