Зміст цього веб-сайту є об‘єктом авторського права © 1998-2015 рр., корпорація «
Volvo Car» (або її дочірні компанії, де це зазначено, та/або її ліцензіари), SE-405 31, Ґетеборг, Швеція. Всі права захищені.

Окрім як для суто приватних цілей або випадків, коли вказано інше, інформацію, що розміщено на цьому веб-сайті, включаючи, окрім іншого, текст, зображення та звуки, забороняється відтворювати, передавати, розповсюджувати або зберігати без попереднього письмового погодження компанії «Volvo Cars». Внесення змін до змісту цього веб-сайту прямо заборонено.

Деякі частини цього веб-сайту містять зображення, які є об‘єктом політики щодо авторського права осіб, що їх надали.


Торгові знаки

Окрім випадків, коли на цьому веб-сайті зазначено інше, продемонстровані знаки, корпоративні логотипи та емблеми є об‘єктом прав на торгові знаки компанії «Volvo Trademark Holding AB» та/або «Volvo Cars».